تعرفه آزمایش عسل بر اساس پارامتر هایی که سازمان محترم استاندارد ملی و دامپزشکی هرساله ابلاغ میشود. این تعرفه ها در تمام آزمایشگاه ها ثابت میباشد. در صورت عقد قرارداد سالیانه برای آزمایش عسل ، مجتمع آزمایشگاهی رادگستر تخفیفاتی را در نظر میگیرد. با ما همراه باشید.

تعرفه آزمایش عسل و قیمت ها :

آپدیت مهر ماه 1401

ردیفنام آزمایش عسلقیمت و تعرفه  ( ریال )
1اسیدیته عسل836،500
2قند احیا کننده قبل از هیدرولیز و ساکارز عسل1،901،250
3نسبت فروکتوز به گلوکوز عسل1،901،250
4دیاستاز عسلی کمی1،140،750
5هیدروکسی متیل فورفورال عسل کمی1،140،750
6جستجوی اسپور کلستریدیوم های احیاکننده سولفیت در عسل2،028،000
7قارچ اسموفیلیک عسل1،140،750
8مواد جامع غیر محلول عسل633،750
9رطوبت عسل630،750
10خاکستر عسل1،140،750
11هدایت الکتریکی عسل760،500
12pH عسل633،750
13اندازه گیری کربوهیدرات (ساکارز)2،028،000
Summary
Review Date
Reviewed Item
تعرفه آزمایش عسل
Author Rating
51star1star1star1star1star
Product Name
قیمت آزمایش عسل
Price
1 140000
Product Availability
Pre-Order Only