آزمایشگاه رادگستر

آزمایشگــاه رادگستـــــر در سال 1382 پس از تاییـــد سازمـــان دامپزشکـــی به بهره برداری رسید و از سال 1386 تا کنون جزء آزمایشگاه های برتر این سازمان بوده و در سال 1393 و 1395 نیز به عنوان همکار سازمان های استاندارد و غذا و دارو معـــــرفی گـــــردید و در سال 1395 موفــق به اخــــذ گواهیـــنامه ملی ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گردید. در سال 1397 باتوجه به نیاز استان در خصوص توسعه و ارتقای همه جانبه در زمینه سلامت جامعه و محصول، طی قرارداد مشارکت مدنی(بلند مدت) با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان(بخش دولتی) همکاری خود را شروع نمود. شایان ذکر است، این آزمایشگاه با وجود کارشناسان مجرب و شناخته شده در این عرصه، با تمام توان به فعالیت خود ادامه می دهد.

مجوز های اخذ شده
  • پروانه فعالیت آزمایشگاه دامپزشکی (سال 1382)
  • گواهینامه تأیید صلاحیت استاندارد استان اصفهان (سال 1393)
  • پروانه بهره برداری سازمان غذا و دارو (سال 1395)
  • گواهینامه مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران ISO/IEC17025 (سال 1395)
  • گواهینامه آزمایشگاه همکار سازمان دامپزشکی (سال 1396)
دکترای حرفه ای و تخصصی
3
دکترای حرفه ای و تخصصی
4
کارشناسی ارشد
5
کارشناسی
تقدیرنامه ها
09
تقدیرنامه ها

اخبار و مقالات ما

آزمایش سرولوژی تست های سرولوژی به منظور تشخیص و اندازه گیری میزان آنتی بادی ها در نتیجه ی ...

بیشتر بخوانید

آنالیز خرما در آنالیز خرما ،ویژگی های ظاهری خرما ،اندازه میوه، رنگ، بافت، نظافت و بدون نقص ...

بیشتر بخوانید

آنالیز زعفران آنالیز زعفران و آزمون های تشخیص کیفیت زعفران : –     آزمون قدرت رنگدهی ...

بیشتر بخوانید