آزمایش سرولوژی

تست های سرولوژی به منظور تشخیص و اندازه گیری میزان آنتی بادی ها در نتیجه ی وجود ذرات باکتری یا ویروس در بدن انجام می شوند.

زمانی که فرد در معرض باکتری یا ویروس قرار می گیرد، سیستم ایمنی آنتی بادی های خاصی علیه این ارگانیسم ها ایجاد می نماید. تعیین میزان این آنتی بادی ها (تیتر آنتی بادی) پزشک را در تشخیص زمان ابتلای فرد به بیمار یاری می دهد.

آزمایش سرولوژی چیست ؟

آزمایش سرولوژی یا آزمایش آنتی بادی ، یک آزمایش خون برای یافتن نشانه هایی از عفونت حاصل از ویروس یا باکتری است .  پروتئین هایی را شناسایی میکند که در خون ایجاد عفونت کرده اند.

اما، برای پیش بینی دقیق مصونیت فردی نباید به آزمایش آنتی بادی اعتماد کرد.این به این معناست که حتی اگر نتیجه ی آزمایش آنتی بادی مثبت شد ، باوجود اینکه نشان دهنده ی وجود آنتی بادی در بدن است ، اما بدین معنا نیست که دیگر دچار آن بیماری عفونی نخواهید شد.به عبارتی نشان دهنده ی مصونیت دائمی نیست.

آزمایش سرولوژی

تفاوت آزمایش آنتی بادی و آزمایش تشخیصی چیست؟

آزمایش آنتی بادی یک آزمایش خون است که به دنبال علائم عفونت قبلی است. ولی یک آزمایش تشخیصی علائم عفونت فعلی و فعال را جستجو می کند.

آزمایش سرولوژی چگونه کار می کند؟

یک نمونه خون  به آزمایشگاهی ارسال می شود که در آنجا آزمایش برای یافتن وجود آنتی بادی در سرم خون انجام می شود.

وجود آنتی بادی به این معنی است که بدن برای مقابله با یک ویروس پاسخ ایمنی داده است.

 

آزمایشگاه راد گستر با برخورداری از تجهیزات و تخصص در زمینه های  فیزیکی، شیمیایی و میکروبی ، آزمایش سرولوژی و آنتی بادی را انجام میدهد.