بخش دستگاهی / Chemistry High tech section

20220505_114751

شامل دستگاه های

 • جذب اتمی Atomic Absorptiom
 • دستگاه کروماتوگرافی با عملکرد بالا (HPLC)
 • دستگاه گاز کروماتوگرافی (GC)
 • دستگاه گاز کروماتوگرافی (GC-MS)
 • دستگاه کروماتوگرافی مایع (LC/MS/MS)

آزمون های بخش دستگاهی:

 • تعیین الگو و درصد اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع در انواع محصولات غذایی
 • اندازه گیری میزان استرول های گیاهی در انواع محصولات غذایی
 • اندازه گیری میزان درصد کافئین در چای و قهوه
 • اندازه گیری میزان شیرین کننده های مصنوعی در انواع محصولات غذایی
 • اندازه گیری میزان ویتامین های محلول در چربی انواع محصولات غذایی و دامی
 • اندازه گیری میزان افزودنی ها در انواع محصولات غذایی
 • اندازه گیری میزان عناصر و فلزات سنگین در انواع محصولات دامی و غذایی، کشاورزی و آب
 • اندازه گیری میزان سموم قارچی مایکوتوکسین ها
 • اندازه گیری میزان آنتی بیوتیک ها
 • اندازه گیری میزان آمینو اسید ها
 • اندازه گیری میزان قند ها
 • اندازه گیری میزان باقی مانده سموم و آفت کش ها

دستگاه کروماتوگرافی  دستگاه کروماتوگرافی