مهندس داود موذنی

مهندس داود موذنی

تخصص: کارشناس ارشد عمران
مکان: آزمایشگاه رادگستر
ملیت: ایرانی
زبانها: فارسی , انگلیسی

روزمه

کارشناس ارشد عمران فارغ التحصیل سال ۱۳۸۲ از دانشگاه صنعتی اصفهان
از سال ۱۳۹۳ به عنوان رییس هیات مدیره و مدیر اداری و اجرایی و مدیر کیفی آزمایشگاه تا کنون

team111

مسولیتها

عضو هیات مدیره ۲ دوره متوالی انجمن صنفی آزمایشگاههای آکرودیته استاندارد استان اصفهان تا کنون
رابط کارگروه آزمایشگاههای غذایی استان با هیات مدیره انجمن صنفی آزمایشگاههای آکرودیته استان
رابط کارگروه انجمن پلمیر اصفهان با هیات مدیره انجمن صنفی آزمایشگاههای آکرودیته استان
رابط
مشاور ومجری پیاده سازی استاندارد
Iso/Iec 17025 در زمینه آزمایشگاههای آزمون
عضو اتاق بازرگانی